ForMembers avvecklas

Göteborg 2014-06-14

Vi har i dagarna beslutat att avveckla ForMebmers och tjänsten kommer att upphöra den 30 juni 2014.

Utvecklingen i det mobila landskapet går snabbt och ForMembers har inte nått den position på marknaden som vi initialt hoppades på.Vi kan därför inte motivera en fortsättning.

Vi vill rikta ett stort tack till dig som använt tjänsten och er som gett oss ovärderlig feedback. Det har betytt mycket för oss.

Med vänliga hälsningar
ForMembers-teamet